Điều Khiển BTE

2021年08月25日19点已下架
中国
开发者
Tran Thu Hien
App ID
分类
娱乐
价格
免费
最新版本上线日期
2017年01月24日 
App Store打开 
 • 全球最早版本上线日期
  2014-06-30
 • 最新版本
  1.3.7
 • 最新版本上线距今
  4年247天15小时
 • 近1年版本更新次数
  -

版本时间线

T鼠标悬停“更新节点”,查看更新内容。点击“更新节点”可查看更新前后内容对比
版本更新
显示内容
日期
 • -
2021年
6月
29
30
7月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
8月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
9月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

版本记录

 • 版本1.3.7
  2017-01-24
  更新日志

  Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.
  Sửa lỗi kết nối

  截图
  应用描述

  Ứng dụng điều khiển đầu Karaoke BTE phiên bản dành riêng cho các loại iPhone, iPod.
  - Điều khiển đầu hát Karaoke qua WIFI
  - Dễ dàng tìm kiếm bài hát, ca sĩ trên đầu
  - Điều khiển mọi tính năng của đầu hát: Hiệu ứng, âm lượng, tách lời, chơi/dừng, qua bài
  - Xây dựng danh sách bài hát yêu thích
  - Đồng bộ dữ liệu với đầu hát Karaoke

 • 版本1.3.6
  2016-10-19
  更新日志

  - Sửa lỗi airplay.

  - Sửa lỗi kết nối.

 • 版本1.3.5
  2016-10-06
  更新日志

  Sửa lỗi không tắt và khởi động được đầu karaoke.

 • 版本1.3.1
  2016-10-01
  更新日志

  Thêm các chức năng cài đặt Admin

 • 版本1.3
  2014-10-13
  更新日志

  Sửa lỗi trên một số máy bị hiển thị sai

 • 版本1.2
  2014-10-06
  更新日志

  - Sửa lỗi tăng giảm âm lượng trên điện thoại

  - Hỗ trợ ios 8

  - Hỗ trợ iPhone 6, iPhone 6 plus

 • 版本1.1
  2014-07-10
  更新日志

  Tối ưu tốc độ

  Tối ưu giao diện

 • 预订版本1.0
  2014-06-30