Học tiếng Anh cơ bản là ứng dụng tự học tiếng anh tốt nhất trên ios. Học tiếng Anh cơ bản có đầy đủ những đoạn hội thoại từ cơ bản đến nâng cao, có phát âm, có bản dịch đầy đủ. Học tiếng Anh cơ bản có thể sử dụng mà không cần kết nối mạng. - Luyện nghe căn bản, học tiếng Anh từ các đoạn hội thoại cơ bản đến nâng cao, có phát âm và bản dịch đầy đủ. - 1000 mẫu câu hội thoại theo các chủ đề giao tiếp thông dụng hằng ngày. - 1500 từ thường xuyên sử dụng trong giao tiếp có giải nghĩa, có phát âm. phân theo nhiều chủ đề đa dạng. - 365 câu Crazy English - Ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ công thức các thì, danh từ, động từ tính từ, bảng động từ bất quy tắc… - Có các câu thành ngữ, truyện song ngữ hay và ý nghĩa. - 5 chế độ luyện tập giúp học nhanh hơn. Học tiếng Anh cơ bản cùng bạn học những bài tiếng anh thông dụng và dễ hiểu nhất. - Luyện nghe căn bản, học tiếng Anh từ các đoạn hội thoại cơ bản đến nâng cao, có phát âm và bản dịch đầy đủ. - 1000 mẫu câu hội thoại theo các chủ đề giao tiếp thông dụng hằng ngày. - 1500 từ thường xuyên sử dụng trong giao tiếp có giải nghĩa, có phát âm. phân theo nhiều chủ đề đa dạng. - 365 câu Crazy English - Ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ công thức các thì, danh từ, động từ tính từ, bảng động từ bất quy tắc… - Có các câu thành ngữ, truyện song ngữ hay và ý nghĩa. - 5 chế độ luyện tập giúp học nhanh hơn. "Học Tiếng Anh Giao Tiếp Dumi" cùng bạn học những bài tiếng anh căn bản nhất, thông dụng và dễ hiểu nhất.