Ứng dụng điều khiển DSP qua Wifi cho sản phẩm DSP BTE Dùng điện thoại, máy tính bảng kết nối wifi để điều khiển DSP. Có thể thay đổi điều chỉnh EQ, MUSIC, Micro. Lưu lại cấu hình trên thiết bị DSP. Kết nối dễ dàng và nhanh chóng.