BTE T1000

2021年08月25日19点已下架
中国
开发者
Tran Thu Hien
App ID
分类
娱乐
价格
免费
最新版本上线日期
2018年03月31日 
App Store打开 
 • 全球最早版本上线日期
  2018-03-31
 • 最新版本
  1.0
 • 最新版本上线距今
  3年210天15小时
 • 近1年版本更新次数
  -

版本时间线

T鼠标悬停“更新节点”,查看更新内容。点击“更新节点”可查看更新前后内容对比
版本更新
显示内容
日期
 • -
2021年
7月
28
29
30
31
8月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
9月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

版本记录

 • 版本1.0
  2018-03-31
  更新日志

  This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

  截图
  应用描述

  Ứng dụng điều khiển DSP qua Wifi cho sản phẩm DSP BTE
  Dùng điện thoại, máy tính bảng kết nối wifi để điều khiển DSP.
  Có thể thay đổi điều chỉnh EQ, MUSIC, Micro.
  Lưu lại cấu hình trên thiết bị DSP.
  Kết nối dễ dàng và nhanh chóng.