VHome 3 - Ứng dụng Smart home VHome 3 là ứng dụng giám sát thiết bị smart home, giúp người dùng dễ dàng quản lý từ xa ở mọi nơi bất cứ thời gian nào. Các tính năng chính: • Ứng dụng phục vụ mục đích thử nghiệm Giải pháp Smart Home & Home Security Camera. Không phục vụ mục đích sử dụng thương mại. • Khách hàng sử dụng Viettel Home Camera vui lòng tải ứng dụng VHome-Viettel Smart Home.