Sing Indian classical or light songs with full accompaniment of Tabla, Tanpura, Swar Mandal and Manjira. Play Tabla at any speed (bpm) in the following Taals: 4 beats: Pauri 6 beats: Dadra 7 beats: Pashto, Rupak, Teevra 8 beats: Keherva, Bhajani 9 beats: Matta Taal 10 beats: Jhap Taal, Soolfaak 11 beats: Bhaanmati 12 beats: Chautaal, Ek Taal 14 beats: Ada ChauTaala, Deepchandi, Dhamaar 15 beats: Panj Taal Aswaari/Pancham Sawari 16 beats: Teen Taal, Choti Teen Taal, Tilwada 17 beats: Shikhar Taal 19 beats: Inder Taal