“Văn ôn võ luyện”, cái gì không luyện tập thì cũng sẽ mai một theo thời gian………… Bạn đang cần rèn luyện để duy trì và nâng cao khả năng Tiếng Anh của mình một cách thuận tiện mọi lúc mọi nơi? Bạn đã tìm đúng cái mà bạn đang cần. Với ứng dụng [Trắc Nghiệm English - Duy trì và nâng cao khả năng Tiếng Anh của bạn] bạn có thể làm bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh để duy trì và nâng cao khả năng Tiếng Anh của mình mọi lúc mọi nơi. Hiện tại chúng tôi đang hổ trợ các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh Cơ Bản, Trung Cấp, Nâng Cao, Giới Từ, TOEFL và TOEIC. Chúng tôi có một tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm rất lớn và phong phú, đặc biệt chúng được cập nhật thường xuyên. Ứng dụng được thiết kế một cách đơn giản, đẹp và dễ dùng. Bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán trong quá trình làm bài tập. Hãy thử ứng dụng làm bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh tuyệt vời của chúng tôi và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn :) Tags: toeic test,toeic score,toeic exam,toeic practice test,toeic example test,toeic actual test,toelf test,english,grammar,toeic preparation,toefl preparation