- Ứng dụng cho phép học sinh theo dõi kết quả học tập của bản thân cũng như phụ huynh theo dõi kết quả học tập của con cái. - Những tính năng chính : + Nhập điểm các môn học và tính tổng kết từng môn và tổng kết chung ngay khi nhập điểm. Xem từng điểm của từng môn. + Nhập điểm dự kiến để xem mục tiêu điểm các môn để đạt được kết quả mong muốn. + Thời khóa biểu : lưu lịch học và lịch kiểm tra trong tuần (Đã nhập trong sự kiện), giúp người dùng có thể theo dõi công việc trong tuần với các buổi: Sáng, Chiều và Tối. + Góc học tập : Cung cấp kiến thức chung cho khối THPT. *** TIỆN ÍCH *** + Nhập điểm dễ dàng và xem kết quả nhanh chóng. + Nhắc nhở hàng ngày lịch học và lịch kiểm tra. + Cung cấp kiến thức bổ ích.